Duomenų valdymas


 • Gerb. Pirkėjai,

  UAB Rulita įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre: Nr. P5341. Sprendimą priėmė ir Asmens duomenų valdytojo statusą suteikė Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija. Pirkėjų asmens duomenys tvarkomi remiantis UAB Rulita direktoriaus 2013 m. gegužės 24 d. Nr. ĮS-1 įsakymu "Dėl UAB Rulita asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo". Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš būdu:

  • el. paštu info@rulita.lt;
  • laišku išsiųstu mūsų įmonės adresu, kuris nurodytas www.rulita.lt internetinėje parduotuvėje.

  Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti.

  Siekiant užtikrinti Jūsų duomenų saugumą, internetinėje parduotuvėje rulita.lt yra naudojamas saugaus ryšio sertifikatas. Šio sertifikato dėka, pirkėjo internetinės naršyklės persiunčiama informacija yra šifruojama ir taip užtikrinama maksimali persiunčiamų duomenų apsauga.